Zajęcia socjoterapeutyczne

Każde dziecko potrzebuje wsparcia we wszystkich sferach rozwoju. Podczas zajęć socjoterapeutycznych kształtuje się osobowość dziecka i wspiera jego rozwój społeczno-emocjonalny. Głównym ich założeniem jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz nauka spędzania czasu z kolegami.

Zajęcia koncentrują się na:
• radzeniu sobie z własnymi problemami,
• budowaniu poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie,
• pokazaniu jak ważny jest kontakt z drugą osobą,
• rozmawianiu z innymi i słuchanie innych,
• kształtowaniu inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie własnych uczuć i innych),
• doskonaleniu wyrażania swoich uczuć,
• przełamywaniu nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów,
• rozwijaniu umiejętności właściwej oceny zachowania innych,
• wyrabianiu tolerancji i akceptacji u drugiego człowieka
• odczytywaniu komunikatów niewerbalnych (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja, tembr głosu).
• odpowiednim reagowaniu w często spotykanych sytuacjach.
Proponujemy Państwa dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne wg. opracowanego przez nas programu „Świat to nic groźnego”, które odbywałyby się raz w tygodniu przez 60min. w grupie 4-6 dzieci w zbliżonym wieku i przy udziale dwóch terapeutów.
Pomóżmy swoim dzieciom nauczyć się rozwiązywać konflikty we właściwy sposób! Będą wówczas lepiej przygotowane do radzenia sobie z kryzysami w okresie dorastania i dorosłości.

Koszt zajęć: 50zł/60min.

ple_8