Zajęcia socjoterapeutyczne

Każde dziecko potrzebuje wsparcia we wszystkich sferach rozwoju. Podczas zajęć socjoterapeutycznych kształtuje się osobowość dziecka i wspiera jego rozwój społeczno-emocjonalny. Głównym ich założeniem jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz nauka spędzania czasu z kolegami.

Zajęcia koncentrują się na:
? radzeniu sobie z własnymi problemami,
? budowaniu poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie,
? pokazaniu jak ważny jest kontakt z drugą osobą,
? rozmawianiu z innymi i słuchanie innych,
? kształtowaniu inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie własnych uczuć i innych),
? doskonaleniu wyrażania swoich uczuć,
? przełamywaniu nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów,
? rozwijaniu umiejętności właściwej oceny zachowania innych,
? wyrabianiu tolerancji i akceptacji u drugiego człowieka
? odczytywaniu komunikatów niewerbalnych (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja, tembr głosu).
? odpowiednim reagowaniu w często spotykanych sytuacjach.
Proponujemy Państwa dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne wg. opracowanego przez nas programu ?Świat to nic groźnego?, które odbywałyby się raz w tygodniu przez 60min. w grupie 4-6 dzieci w zbliżonym wieku i przy udziale dwóch terapeutów.
Pomóżmy swoim dzieciom nauczyć się rozwiązywać konflikty we właściwy sposób! Będą wówczas lepiej przygotowane do radzenia sobie z kryzysami w okresie dorastania i dorosłości.

Koszt zajęć: 50zł/60min.

ple_8