Terapia czaszkowo-krzyżowa

Dotyk to najpiękniejsza relacja ludzka. Jest on uznawany za jeden ze zmysłów, jednak wrażenia określane łącznie jako dotyk są kombinacją sygnałów przesyłanych przez komórki ciała reagujące na ciepło lub zimno, nacisk oraz uszkodzenie (ból).

Dotyk w biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej jest delikatny, nienarzucający się, bez oczekiwania, otwarty, motylkowy. Ten rodzaj dotyku przenosi pacjentów do doświadczeń z życia płodowego w łonie matki. Prowadzi on do pierwszych ruchów wzrostu przez doświadczanie zmian i tworzenia.

Terapeuta dotykając pacjenta w trakcie terapii pozwala na odtworzenie tego doświadczenia przez komórki, tkanki i płyny. Podczas takiego dotyku dochodzi do zmian i reorganizacji w ciele pacjenta, która może zejść do poziomu komórek nerwowych i komórek ciała.

Terapia czaszkowo-krzyżowa to specjalne techniki dotyku, manipulacja w obrębie czaszki, kości krzyżowej, okolic kręgosłupa i stóp mająca na celu zidentyfikowanie i usunięcie napięć struktur łącznotkankowych.

Napięcia występują u każdego człowieka, powodują one trudności z prawidłowym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego. Prawidłowy przepływ wpływa na poprawę zdrowia trzewnego, hormonalnego a także nerwowego. Ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu limfatycznego, poprawę krążenia, dzięki czemu poprawiają się możliwości rozwoju poznawczego, ale również poprawę koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacji rozwoju mowy i komunikacji. Oddziałuje
również na obniżenie nadpobudliwości ruchowej oraz napięcie mięśniowe.


Terapia czaszkowo-krzyżowa adresowana jest do każdego człowieka, bez względu na wiek czy stan zdrowia.


Koszt zajęć: 60 min./130zł – dzieci
90min./160zł – dorośli

Terapia ręki: 40min/90zł

Terapeuci:

Martyna Kierul – terapeuta czaszkowo-krzyżowy

Agnieszka Kuczys – terapeuta czaszkowo-krzyżowy i terapeuta Polarity