Dla rodziców

Tutaj można zapoznać się ze Statutem BRATKA

Nasze dzieci oglądają (nieodpłatnie) raz w miesiącu występ muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, idą na wycieczkę, uczestniczą w różnego rodzaju piknikach i imprezach okolicznościowych.

Od roku 2020 „Bratek” bierze udział w programie „przedszkole za złotówkę”, co oznacza, że zapewniamy naszym dzieciom 5 godzin ustawowej, bezpłatnej opieki. Każda godzina pobytu ponad to, kosztuje 1,14 zł.

Do kwoty miesięcznych opłat przedszkolnych należy doliczyć 19 zł dziennej stawki żywieniowej za dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Wyżywienie zapewnia firma AGA Catering oferująca zbilansowaną dietę bogatą w warzywa i różne rodzaje mięs, zgodną z zaleceniami sanepidu i Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Do oferty zajęć można dołączyć także te dodatkowo płatne raz w miesiącu:

robotykę (rozwijające w zakresie małej i dużej motoryki) – 40 zł/mies.

– taniec – 40 zł/mies.

– joga – 45 zł/mies.

Ponadto:

– sensoplastyka (raz w miesiącu) – 25 zł

– logorytmika (raz w tygodniu) – 15 zł

– zajęcia metodą W. Sherborne (raz w tygodniu) – 15 zł  

Oprócz wymienionych zajęć dzieci wymagające wsparcia mogą liczyć na związanych z nami specjalistów! Na miejscu prowadzimy programy wczesnego wspomagania rozwoju oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Ponieważ posiadamy także salę wyposażoną w profesjonalny sprzęt terapeutyczny, prowadzimy także – codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 16.00 – indywidualne zajęcia z terapii integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej i rewalidacji dla dzieci nieuczęszczających do naszego przedszkola!

 DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Plan zajęć jest dostosowany do naturalnego rytmu dnia. Wiadomo, że rano lepiej nam się myśli i łatwiej koncentruje. Dlatego wszystkie wymagające skupienia i uwagi zajęcia odbywają się do godz. 12.00. Wtedy też realizujemy podstawę programową, odbywa się lektorat języka, zabawy logopedyczne i zajęcia stymulujące rozwój Dziecka.

Codziennie przed obiadem Dzieci wychodzą do przedszkolnego ogrodu, korzystają z naszych zabawek lub uczestniczą w zabawach ruchowych. Wtedy jedzenie lepiej smakuje, a „przewietrzone” główki łatwiej odpoczywają.

Po obiedzie Najmłodsi mogą skorzystać ze sjesty, chociaż przymusu leżakowania nie ma! Kto nie chce spać, ten rysuje, maluje, układa… lub po prostu wycisza się słuchając bajki czytanej przez nauczycielkę, czy muzyki relaksacyjnej.

Nasze Dzieci jedzą cztery pyszne posiłki dziennie, dostarczane nam przez firmę cateringową: I i II śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Niepublicznym „Bratek”

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci w sali zabaw i powitanie z nauczycielką. Samorzutne zabawy indywidualne i z rówieśnikami, zabawy dydaktyczne prowadzone indywidualnie.

8.00 – 8.30 Wspólne powitanie w kręgu, zaplanowanie wydarzeń dnia, zawieranie i utrwalanie umów społecznych w grupie, wypowiedzi dzieci w kręgu na tematy im bliskie. Zabawy integracyjne i logorytmiczne.

8.30 – 8.45 Czynności sanitarno-higieniczne.

8.45 – 9.15 Śniadanie.

9.15 – 9.30 Czynności sanitarno-higieniczne. Mycie zębów.

9.30 – 10.30 Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych przez realizowanie dążeń do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej i matematycznej. Urodziny dziecka – składanie życzeń, wręczanie laurki, budowanie poczucia własnej wartości dziecka, zachęcanie do aktywności werbalnej, zajęcia ponad podstawą programową.

10.30 – 10.45 II śniadanie.

10.45 – 11.30 Zabawy logopedyczne, słuchanie bajek, ćwiczenia w głoskowaniu, sylabizowaniu (rozwijanie gotowości do nauki w szkole), zabawy na świeżym powietrzu.

11.30 -11.45 Czynności sanitarno-higieniczne.

11.45 – 12.30 Obiad – II danie.

12.30 – 14.00 Czynności sanitarno-higieniczne. Odpoczynek poobiedni na leżakach. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, wyciszanie.

14.00 – 14.15 Czynności sanitarno-higieniczne.

14.15 – 14.30 Zupa.

14.30 – 15.30 Różne formy aktywności podejmowane z inicjatywy dzieci bądź zainspirowane przez nauczycielkę. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, ruch rozwijający, gimnastyka mózgu i taniec.

15.30 – 15.45 Czynności sanitarno-higieniczne.

15.45 – 16.00 Podwieczorek.

16.00 – 16.15 Czynności sanitarno-higieniczne

16.15 – 17.30 Praca indywidualna w małych zespołach – zabawy rozwijające zmysły, ćwiczenia językowe, zabawy badawcze, codzienne scenki dramowe ułatwiające rozwój form społecznego porozumiewania się. Gry i zabawy rozwojowe.