Neurosensomotoryczna integracja odruchów MNRI

ple_6


Aby nasze ciało mogło prawidłowo funkcjonować, musi osiągnąć pełną koordynację czynności ośrodków nerwowych, nerwów i mięśni. Wywodzi się ona z odruchów neurofizjologicznych i neurorozwojowych towarzyszących nam od niemal pierwszych tygodni w łonie matki, tuż po narodzinach, a także przez cały okres naszego życia w formie reakcji nieintencjonalnych na określone bodźce (np. zaciskanie ręki na napotkanych przedmiotach przez spadających z wysoka lub tonących, automatyczny chód naprzemienny po potknięciu, czy uskok po nadepnięciu na twardy lub ostry przedmiot). Zdarza się jednak, że odruchy te u dziecka ? z różnych powodów ? nie integrują się prawidłowo, co zaburza system neurologiczny i prowadzi do wielu dysfunkcji rozwojowych.

Dr Swietłana Masgutova opracowała interdyscyplinarny program korygujący wadliwie zintegrowane odruchy i utrwalający prawidłowy ich schemat pod nazwą ?Neurosensomotoryczna integracja odruchów? (Program MNRI?)

Program jest skierowany do dzieci i dorosłych z takimi problemami jak:
? zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),
? autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera),
? opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy,
? trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia,
? przejawy zachowania agresywnego,
? zaburzenia koncentracji,
? labilność emocjonalna,
? zespoły wad genetycznych (w tym m.in. zespół Downa, Williamsa, Pradera-Williego, Angelmana i inne),
? mózgowe porażenie dziecięce.
Terapia polega na sprawdzeniu poziomu integracji poszczególnych odruchów i pracy na prawidłowym ich schemacie tak, aby układ neurologiczny ?zapisał? ich prawidłowy wzorzec pozwalając na pełną koordynację neurosensomotoryczną organizmu.

Neurosensomotoryczna integracja odruchow zalecana jest wszystkim dzieciom tuż przed podjęciem terapii IAS Johansena lub terapii metodą Tomatisa, w celu przygotowania układu neurologicznego na jak najlepszy efekt stymulacji słuchu.

W naszej placówce oferujemy Państwa dziecku indywidualne zajęcia z terapeutą, podczas których udzielamy szczegółowych objaśnień dotyczących metody.

Koszt zajęć: pierwsze spotkanie z terapeutą 200zł/60min. Kolejne zajęcia 120zł/50 min.

Powyższe zajęcia są  bezplatnie realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapeuci:
Martyna Kierul
Joanna Tatol
Agnieszka Kuczys