Terapia neurologopedyczna

W ramach zajęć z neurologopedą, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzone są ćwiczenia mające na celu:
– usprawnianie aparatu mowy;
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy oddechowej;
– regulację napięcia mięśniowego w obszarze twarzowo-ustnym;
– poprawę czynności i funkcji pokarmowych, takich jak połykanie, gryzienie, żucie;
– wzbogacanie mowy biernej i czynnej;
– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych;
– rozwijanie percepcji słuchowej;
– rozwijanie funkcji poznawczych.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie, czas trwania: 30-45 min. W trakcie ćwiczeń wykorzystywanych jest wiele metod. Poza logopedycznymi metodami rozwijającymi mowę, wykorzystywane są m.in. ćwiczenia z zakresu stymulacji polisensorycznej, terapii pedagogicznej, ćwiczenia relaksacyjne.

Koszt zajęć: 90zł/30 min. Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są bezpłatne.

Diagnoza logopedyczna: 120zł

ple_4