Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

ple_7

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.
Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej, czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

 
Metoda Johansena zalecana jest dzieciom i młodzieży:

• z opóźnionym rozwojem mowy,
• dysleksją,
• zaburzeniami koncentracji,
• zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
• trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
• ADHD,
• nadwrażliwością na dźwięki,
• ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone).

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch jest w normie.
Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu.
Badanie wykonywane jest przy pomocy audiometru i słuchawek (w naszej Placówce używamy sprzętu firmy MAICO), a żeby mogło przebiegać prawidłowo, dziecko musi być zdrowe. Czas pierwszego spotkania to ok. 2 godziny. Kolejne badania kontrolne trwają 1 godzinę.
Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.
Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków. Terapia odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci. W trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.
Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:
• Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
• Czytanie,
• Rozumienie mowy,
• Artykulację,
• Komunikację,
• Samoocenę,
• Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
• Utrzymanie równowagi,
• Koordynację ruchów,
• Motorykę.
www.johansen-ias.pl

Koszt zajęć:
1. Diagnoza IAS – 300zł.
2. Diagnoza kontrolna powtarzana co 6-8 tygodni – 150zł.