Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki zdrowotny i społeczny problem. Z badań wynika, że co drugi uczeń wymaga indywidualnego potraktowania w czasie zajęć wychowania fizycznego ze względu na odchylenia od normy w rozwoju fizycznym. Brak ruchu, ciągłe granie na komputerze oraz  narzucony kilkugodzinny system przebywania w szkole w pozycji siedzącej, stwarza szczególne zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała.

Drugim krytycznym okresem jest okres dojrzewania, czyli czas intensywnego wzrostu dzieci. Jednocześnie jest to ostatnia szansa na wyrównanie istniejących odchyleń.
Naszym celem jest więc zapobieganie. Należy również wyeliminować wszelkie czynniki mogące spowodować lub utrwalić zaburzenia lub wady postawy oraz zapewnić dziecku ? także w domu ? odpowiednie, z punktu widzenia zdrowia, warunki pracy i wypoczynku po zajęciach szkolnych.

ple_2

Gimnastyka korekcyjna ma na celu:
? działanie profilaktycznie,
? eliminowanie wad postawy,
? kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
? zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:
? Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
? Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ? głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne.
? Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Koszt indywidualnych zajęć:  90zł/45 min.