Rehabilitacja

Prawidłowa stymulacja dziecka pozwala na jego właściwy rozwój ruchowy. Jeśli Państwa dziecko:
? cechuje się asymetrią ułożeniową, wadami postawy, ma problemy z koordynacją i równowagą ciała;
? posiada nieprawidłowe napięcie mięśniowe (jest wiotkie albo nadmiernie napięte);
? cierpi na choroby genetyczne lub metaboliczne;
? doznało urazów ortopedycznych;
? ma zaburzenia sensoryczne;
? jest nadpobudliwe, ma problemy ze spaniem, często płacze lub cierpi na zaburzenia koncentracji;
? jest wcześniakiem, albo poród przebiegł nieprawidłowo;
? ma problemy z kolkami i zaparciami;
? potrzebuje stymulacji układu nerwowego do prawidłowego rozwoju.

Zapraszamy na konsultację fizjoterapeutyczną w celu oceny prawidłowych wzorców ruchowych dziecka. Zajęcia oferowane są rodzicom, którzy chcieliby wspomóc prawidłowy rozwój swoich dzieci. Fizjoterapia w tym zakresie realizowane są według różnych metod i dopasowane indywidualnie pod każde dziecko.

Celem rehabilitacji ruchowej jest:
? Normalizacja nieprawidłowego napięcia posturalnego: obniżenie napięcia zbyt wysokiego (hipertonia), podniesienie zbyt niskiego (atetoza, ataksje). Regulacja napięcia posturalnego pozwala na większą kontrolę nad aktem ruchu, ułatwiając jego organizację.
? Zmiana nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu oraz dostarczenie dziecku zbliżonych do prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych.
? Rozwój prawidłowego mechanizmu odruchu postawy, na który składają się reakcje automatyczne: nastawcze i równoważne oraz integrowane na poziomie mostu, śródmózgowia, kory, móżdżku i jąder podkorowych.
? Zapobieganie powstawaniu przykurczów i deformacji w obrębie stawów.
? Funkcjonalne przygotowanie dziecka do życia codziennego i samoobsługi.
Rehabilitacja obejmuje m.in. takie zaburzenia i schorzenia jak:
-mózgowe porażenie dziecięce;
-choroby genetyczne;
-dystrofie mięśniowe;
-przepuklina oponowo rdzeniowa;
-rozszczep kręgosłupa;
-urazy czaszkowo ? mózgowe;
-zaburzenia w obrębie stawów;
-choroby metaboliczne;
-asymetria ułożeniowa;
-kręcz szyi;
-zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej;
-zaburzenia sensoryczne;
-wady stóp;
-powikłania po złamaniach i urazach;
-wady postawy.
Metody:
-NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej, elementy PNF, dr Sally Goddard, elementy FITS ? Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinesiology Taping.

Koszt zajęć: 100zł/40min. Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są bezpłatne.